Tags

В час по философия професорът застанал на катедрата и зачакал студентите да утихнат.  Взел голям празен буркан от майонеза и го напълнил с топки за голф. Попитал студентите дали съдът е пълен. Те отговорили утвърдително.

После професорът взел една кутия с камъчета и я изсипал в съда. Разклатил го леко и камъчетата се наместили между топките за голф. И отново попитал студентите дали съдът е пълен. Те пак отговорили утвърдително.

Сетне професорът взел кутия с пясък и я изсипал в съда. Естествено пясъкът запълнил всичко. Той попитал още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговорили с единодушно Да.

Тогава професорът извадил из под бюрото две димящи чаши кафе и изсипал съдържанието им в съда. Празното пространство се изпълнило. Студентите се разсмяли. Когато смехът утихнал, професорът казал:

Този съд представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща във вашия живот – семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, страстите и предпочитанията ви. Все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща – работата ви, къщата ви, колата ви. Пясъкът е всичко останало – малките неща. Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават щастието ви. Играйте с децата си. Излезте с партньора си навън, на вечеря. Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите. Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък.

Една от студентките вдигнала ръка и попитала: А какво изразява кафето? Професорът се усмихнал и казал: Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко пълен е животът ви, винаги ще се намери време за чаша кафе с приятел.

Автор: Laura Bankston